--------- พระวจนะพระเจ้าเพื่อชนทุกภาษา ทุกชาติพันธุ์ --------- God's Word for Every language and nation


A Consuming Passion

a-consuming-passion-cover

by Claire M. Smith Photos by Elyse Patten Federated States of MicronesiaRead the Rest…


(Thai) เปิดสอนอ่านเขียนตัวเมืองล้านนา

lannaclass

Sorry, this entry is only available in Thai.


(Thai) วิคลิฟไทยรับสมัครงานตำแหน่ง: ผู้ประสานงานภาษาไทยเหนือ (คำเมือง)

application

Sorry, this entry is only available in Thai.


(Thai) ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ ตอนที่5 – แนวทางในการทำมิชชั่นสำหรับคริสตจักรไทย

ep5

Sorry, this entry is only available in Thai.


Come learn how to teach Thai to migrant children from Myanmar and Cambodia

churchflyerposter

Tips to help your family be on mission

tips-family

Read this article >>> Click Here


(Thai) รายการก้าวออกไปด้วยความเชื่อ ตอนที่2

ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ02

Sorry, this entry is only available in Thai.


"Every Christians should know about their faith by reading the Bible in the language they can understand well"

- John Wycliffe