--------- พระวจนะพระเจ้าเพื่อชนทุกภาษา ทุกชาติพันธุ์ --------- God's Word for Every language and nation


(Thai) ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ ตอนที่7 – การแปลพระคัมภีร์เกี่ยวกับมิชชั่นอย่างไร?

BTep07

Sorry, this entry is only available in Thai.


(Thai) สารวิคลิฟฉบับเดือนธันวาคม 2015

kt

Sorry, this entry is only available in Thai.


A Consuming Passion

a-consuming-passion-cover

by Claire M. Smith Photos by Elyse Patten Federated States of MicronesiaRead the Rest…


(Thai) เปิดสอนอ่านเขียนตัวเมืองล้านนา

lannaclass

Sorry, this entry is only available in Thai.


(Thai) ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ ตอนที่5 – แนวทางในการทำมิชชั่นสำหรับคริสตจักรไทย

ep5

Sorry, this entry is only available in Thai.


Come learn how to teach Thai to migrant children from Myanmar and Cambodia

churchflyerposter

Tips to help your family be on mission

tips-family

Read this article >>> Click Here


"Every Christians should know about their faith by reading the Bible in the language they can understand well"

- John Wycliffe