คำถามที่พบบ่อยๆ

คำถาม: ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในงานแปลพระคัมภีร์กับวิคลิฟไทย ต้องทำอะไรบ้าง?

  • คำตอบ: สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจในการรับใช้ นอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับพันธกิจที่จะทำ! นักแปลพระคัมภีร์ นักพัฒนาภาษา นักสอนอ่านเขียน นักพัฒนาชุมชน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษา ถ้าหากมีความต้องการทำงานระยะยาว อาจจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์หรือได้รับการอบรมทางด้านภาษาศาสตร์ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งปี และยังมีงานในภาคสนามอื่นๆ เช่น ผู้จัดการโครงการภาคสนาม บัญชี ครู และอื่นๆ ซึ่งต้องการประสบการณ์หรือการอบรม และท่านต้องมีการสนับสนุนจากคริสตจักรของท่านทั้งด้านการเงินและการอธิษฐาน และต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมูลนิธิวิคลิฟไทย

คำถาม: ฉันจะได้รับค่าตอบแทนหรือต้องหาสนับสนุนเอง?

  • คำตอบ: ทุกคนต้องหาการสนับสนุนจากคริสตจักรหรือกลุ่มพี่น้องคริสเตียนทั้งด้านการเงิน และการอธิษฐาน แน่นอนสำหรับผู้ที่อยากก้าวออกไปรับใช้พระเจ้า ท่านต้องหาการสนับสนุนเอง แต่เราจะพยายามทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้การทรงเรียกของท่านในพระเจ้าสำเร็จ

คำถาม: ประเทศใดบ้างที่มีความต้องการ?

  • คำตอบ: มีกลุ่มคนที่ยังไม่มีพระคำของพระเจ้าในภาษาหัวใจของเขาอยู่ในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียมากที่สุด แต่โอกาสที่จะไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกก็มีความเป็นไปได้ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับเราได้

คำถาม: มีความจำกัดทางด้านอายุหรือไม่ในการร่วมรับใช้กับวิคลิฟไทย?

  • คำตอบ: เราเดาว่า ท่านที่สนใจมีอายุที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือคนมีอายุ พระเจ้าสามารถใช้คุณได้ เพื่อปรนนิบัติกลุ่มคนเหล่านั้นที่พระเจ้ารัก คุณค่าของวิคลิฟก็คือ ประสบการณ์และของประทานทุกอย่างของท่านสามารถถูกใช้เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าได้